Varför är det viktigt med kompanjonsavtal?

Det är inget juridiskt krav att delägarna i ett aktiebolag ska ha ett aktieägaravtal, men vi anser att det är otroligt viktigt att redan i ett tidigt skede komma överens om villkoren för ett samarbete i bolaget. Ett aktieägaravtal kan i vissa situationer vara en viktig vägvisare, då delägarna inte kommer överens om något konkret, då är det skönt att redan i förväg ha reglerat om vad som gäller i en viss situation. Ett bra formulerat aktieägaravtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägarna i företaget och minimerar risken för framtida konflikter.

I aktieägaravtalet regleras bland annat;
– om hur styrelsen väljs,
– vad som gäller om någon av delägarna vill sälja sina aktier eller
– om man vill ta in en ny delägare,
– hur vinsten ska fördelas,
– vad som gäller om en av delägarna går bort,
– hur aktier ska värderas,
– vad som gäller om någon av delägarna skiljer sig och genomgår en bodelning,

Aktieägaravtalet är därför en stor trygghet för delägarna i bolaget och man kan arbeta mot samma mål. Vi träffar väldigt ofta företagare som driver framgångsrika företag och är otroligt bra på det de gör, men när de hamnar i konflikt med sin delägare ångrar de djupt att de inte hade skrivit ett avtal sedan tidigare. Många av deras tvister hade man då enkelt kunnat lösa om de hade skrivit ett aktieägaravtal.

Vill du veta mer om vikten av ett kompanjonsavtal/aktieägaravtal? Ta kontakt med oss så berättar vi gärna.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button